Werkkostenregeling.Net

Contact met Werkkostenregeling.net?

hart

 

Werkkostenregeling.net
Hart voor loonheffingen

 

 

 

 

 

 

 

Werkkostenregeling is een particulier initiatief en staat los van BDO. De inhoud van de site bevat geen adviezen en is bedoeld om algemene informatie te verschaffen. Dit gebeurt op persoonlijke basis.
Voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden alsmede voor schade die ontstaat als gevolg daarvan kunnen wij niet instaan. Schakel voor persoonlijke adviezen altijd een gespecialiseerde adviseur in.
Om een aantal actviteiten van BDO te ondersteunen kunnen er extra faciliteiten worden toegekend, zoals uitgebreidere toegang tot de site. Die uitgebreidere toegang kan aan eenieder zonder opgave van reden niet worden toegekend dan wel worden beëindigd.

 

Privé:
Marcel Kawka
Noordeinde 18
2611 KH Delft

E-mail: info@werkkostenregeling.net
Website: www.werkkostenregeling.net

Zakelijk:
BDO
Adviesgroep Loon- & Premieheffing
Telefoon: 070 3380808
E-mail: marcel.kawka@bdo.nl
Website:www.bdo.nl/alp

 

 

Hier zijn we binnenkort ook te vinden.

© 2014 Werkkkostenregeling.net Contact Disclaimer