Home Contact

Werkkostenregeling.net

 

Bijzondere verstrekkingen.

Ga naar


De nieuwe workshop
De werkkostenregeling 2015
2 sporen
Totaal vernieuwd en uitgebreid

Alles weten over de Werkkostenregeling? "De Werkkostenregeling 2015: 2 sporen". In de nieuwe workshops gaan we natuurlijk in op de veranderingen en verbeteringen die het ministerie van Financiën voorstelt. Ook aandacht voor "hoe verander ik de arbeidsvoorwaarden", "de onderbouwing van de vaste kostenvergoeding" en "hoe voer ik zelf een scan uit". De nieuwe workshops zijn geschikt voor personen die zich voor het eerst verdiepen in de werkkostenregeling maar door de nieuwe onderdelen ook prima als aanvulling op de workshops die in 2010, 2011,2012 en 2013 gehouden zijn. Lees hier meer over de workshops. Kijk voor meer informatie en de data op www.bdo.nl/alp.
.


 

4.9 Kleine geschenken
De Belastingdienst neemt aan dat sprake is van loon bij verstrekkingen en betalingen die duidelijk gerelateerd zijn aan de dienstbetrekking, zoals bloemen ter gelegenheid van secretaressedag of een ambtsjubileum. Sommige geschenken van de werkgever zijn geen loon uit dienstbetrekking. Zo wordt bijvoorbeeld de rouwkrans van de werkgever of de fruitmand aan een zieke werknemer eerder uit wellevendheid, sympathie of piëteit, op grond van een persoonlijke relatie verstrekt dan uit hoofde van het werkgeverschap. Er is dan hetzij geen op geld waardeerbaar voordeel, hetzij geen uit de dienstbetrekking genoten voordeel, zodat dergelijke verstrekkingen buiten het loon blijven. In de praktijk is het niet altijd eenvoudig om vast te stellen in hoeverre een geschenk niet zozeer een grond vindt in de dienstbetrekking dat geen sprake is van loon.


De Belastingdienst neemt in elk geval aan dat geen sprake is van loon als een werkgever diens werknemer een persoonlijke attentie geeft in situaties waarin ook anderen dan de werkgever een dergelijke attentie plegen te geven bij de desbetreffende gelegenheid en:
- het geen geld of waardebonnen betreft; en
- de attentie niet een factuurwaarde (inclusief omzetbelasting) heeft die hoger is dan € 25.

 

Commentaar
Een besluit dat duidelijkheid probeert te verschaffen doet dat niet altijd. Zeker niet helemaal. Zo ook dit besluit. Is het bloemetjeop secretaressedag ter waarde van € 19,99 nu wel of geen loon volgens de staatssecretaris. En het kerstpakket(je)? Ook van anderen geven met kerst een kadootje. De familie bijvoorbeeld. Of uitgevers. Of...
De enige echte helderheid die het besluit geeft is dat volgens de Belastingdienst alle kadootjes in geld en kadobonnen en geschenken met een factuurwaarde van meer dan € 25 wel loon zijn. Wij blijven het een raadsel vinden. Als het geschenk geen grond vindt in de dienstbetrekking is er sowieso geen sprake van loon. Misschien dat de staatssecretaris dat ook probeert aan te geven met de woorden "in ieder geval".