Werkkostenregeling.NeT Nieuws

Werkkostenregeling.net Loonheffingen Nieuws

nieuws

Dit is de vernieuwde nieuwspagina van Werkkostenregeling.net.

Op deze pagina tref je naast het nieuws rond de werkkostenregeling ook ander meldingswaardig nieuws aan met betrekking tot de loonheffingen.

Het Nieuws rond de Werkkostenregeling tot november 2014 tref je hier aan.

Video tutorials over de werkkostenregeling en andere loongerelateerde onderwerpen zijn verzameld op deze pagina.


21 februari 2015
Het bedrijfsuitje is weer belastingvrij, indien mits althans maar in beginsel, dus
De werkkostenregeling staat weer volop in de belangstelling. En dat heeft alles te maken met de uitleg van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst wanneer een bedrijfsuitje of personeelsfeest belastingvrij is. De verwarring ontstond na het webinar WKR dat de Belastingdienst onlangs verzorgde en waarover wij deze videotutorial maakten. De laatste dagen bereikte de soap het voorlopige hoogtepunt. In het artikel van Marit Muller op Taxlive leest u er alles over. Uiteraard juichen wij elke versoepeling enverruiming toe. Maar waarom hult men alles in zoveel nevelen? De uitleg van het belastingrecht is toch geen staatsgeheim?

 

18 februari 2015
Geld besparen op subsidiebureaus? Doe de Sectorcheck!
Zit u in de juiste sector? De sectorindeling kan grote invloed hebben op de premielasten van een werkgever. In de praktijk blijkt dat veel werkgevers in een onjuiste sector zijn ingedeeld of gedurende de tijd van sector hadden moeten veranderen. Dat kan betekenen dat de werkgever of veel te veel of veel te weinig premie betaalt. Veel werkgevers vinden de beoordeling of ze in de juiste sector zijn ingedeeld lastig en besteden dit vaak uit aan bureaus die een deel van de besparing vragen, soms oplopend tot 40% van het behaalde voordeel. BDO heeft die kennis ook in huis. Om de dienstverlening laagdrempeliger te maken hebben ze de Sectorcheck ontwikkeld. . Met de antwoorden op deze checklist kunnen ze een inschatting maken of de sectorindeling wel juist is en eventueel nader zou moeten worden onderzocht. Na bestudering van de ingevulde checklist nemen zij vrijblijvend contact met u op. Mochten zij van mening zijn dat de sectorindeling mogelijk niet juist is, zullen zij een passende offerte doen voor nader onderzoek. In tegenstelling tot een aantal “no cure no pay” organisaties kijken zij – om naheffingen en boetes te voorkomen - ook of u mogelijk niet te weinig betaalt.

Wilt u direct een uitgebreid onderzoek naar de sectorindeling en mogelijk te behalen loonkostensubsidies? Neem dan contact op met het secretariaat via alp@bdo.nl of 070 338 0722.


18 februari 2015
Personeelsfeest toch belastingvrij?

In diverse media verschijnen berichten dat personeelsfeesten gekoppeld aan een zakelijke bijeenkomst op een externe locatie toch grotendeels belastingvrij zijn en niet in de vrije ruimte van 1,2% hoeven te worden ondergebracht. Dezelfde opmerkingen zijn gemaakt tijdens het webinar dat de Belastingdienst onlangs organiseerde over de werkkostenregeling. Zie ook onze video hierover.
De totale reis en verblijfkosten zouden belastingvrij zijn, inclusief een eventuele overnachting, ook al zijn de zakelijke activiteiten bijvoorbeeld al om 17:00 beëindigd. Alleen “vermaak” (een artiest, de bowlingbaan etc.) gedurende het daarop volgende feest zou in de vrije ruimte moeten worden ondergebracht. Hoewel wij een en ander natuurlijk van harte verwelkomen, is dit niet echt in lijn met eerdere uitlatingen van de Belastingdienst en de staatssecretaris van Financiën. Laat staan de wetgeving.
Zodra er meer duidelijkheid is zullen wij dit melden.
Alle ontwikkelingen volgen over de werkkostenregeling? Bezoek de workshop / cursus Werken met de werkkostenregeling 2015. Kijk op www.bdo.nl/alp voor meer informatie.

 

6 februari 2015
Laadpaal en parkeerplek belastingvrij bij lease auto
Goed nieuws voor “groene” leaserijders. De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit goedgekeurd t het plaatsen van een laadpaal in of bij de woning van een werknemer voor een (semi-)elektrische auto die de werkgever ter beschikking stelt, geacht wordt deel uit te maken van de terbeschikkingstelling van de auto. Deze goedkeuring geldt ook voor een vergoeding voor het plaatsen van de laadpaal, als de werknemer op verzoek van de werkgever de laadpaal op eigen kosten plaatst of laat plaatsen. Dat betekent dat de (eventuele) bijtelling niet verandert en de (vergoeding van de) laadpaal belastingvrij is en ook niet in de vrije ruimte van de werkkostenregeling hoeft te worden ondergebracht. De goedkeuring geldt niet voor de benodigde elektriciteit. Maar als werknemer en werkgever dat overeenkomen mag de werknemer belastingvrij de kosten van de elektriciteit en de meter daarvan doorberekenen aan zijn werkgever. Let op! Dit dient u dan wel overeen te komen. Als een werkgever een laadpaal bekostigt voor een eigen auto van de werknemer is de goedkeuring niet van toepassing. In dat geval kan de werkgever niet meer onbelast vergoeden dan € 0,19 per zakelijke kilometer (inclusief woon-werkverkeer). De kosten voor de elektriciteit worden geacht te zijn begrepen in de onbelaste vergoeding. Onder de werkkostenregeling kan onder voorwaarden overigens ook de parkeerplek bij de woning onbelast worden vergoed.
Voor meer informatie verwijzen we naar de Adviesgroep Loon- & Premieheffing van BDO: alp@bdo.nl of 070 338 0722.
Op de website www.bdo.nl/alp staat ook meer informatie over de workshops Werken met de werkkostenregeling 2015, waarin uiteraard ook deze zaken worden besproken.

 

3 februari 2015
Webinar WKR Belastingdienst: Over Marco Borsato en andere kostenposten
We zijn nog een beetje aan het bijkomen. Een paar opmerkelijke uitspraken waren er wel: zo kan parkeren buiten de directe werkplek toch soms buiten de vrije ruimte worden gehouden. Een versoepeling die ons erg aanspreekt.
Ook waren wij blij maar ook verrast door de opmerking dat de reis- en verblijfkosten die tijdens maar ook na een zakelijke dag, biijvoorbeeld een congres, integraal belastingvrij zijn. Ook als dat congres gevolgd wordt door een avondvullend feest en eventuele overnachting. Bijzonder gul van de Belastingdienst. Maar waarom Marco Borsato nu een sneer uit de pan kreeg? Hij schijnt volgens de interviewer "een smak geld" te vragen voor een optreden. En die kosten horen dan wel weer in de vrije ruimte.

Bekijk ook het filmpje hierover.

 

3 februari 2015
Beleid Belastingdienst vaste kostenvergoedingen onder de WKR krijgt langzaam vorm

Bij een overstap op de werkkostenregeling is volgens de wettelijke regels een kostenonderzoek verplicht om en vaste kostenvergoeding naast de vrije ruimte van 1,2% te kunnen uitbetalen. Echter indien recentelijk: zo’n onderzoek heeft plaatsgevonden of - de Belastingdienst de kostenvergoeding heeft goedgekeurd kan zo’n onderzoek achterwege blijven.

Uiteraard slechts indien en voor zover de kosten onder de WKR nog belastingvrij te vergoeden zijn. Wij adviseren om achteraf discussie te voorkomen, dit af te stemmen met de Belastingdienst.

In een aantall situaties heeft de Belastingdienst goedgekeurd dat een (nieuw) kostenonderzoek achterwege kan blijven.
In de eerste situatie had in de jaren 2011 en 2012 een onderzoek plaatsgevonden. Er is goedkeuring verleend de kostenvergoeding van € 100 per maand tot 1 januari 2018 onbelast uit te betalen. In een andere situatie had de Belastingdienst de kostenvergoeding in 2011 zelf goedgekeurd. De goedkeuring bevat geen eindtermijn. In de derde situatie ging het om een dagvergoeding van € 4,51 van buitendienstmedewerkers. Opmerkelijk aan deze goedkeuring is dat de vergoeding die bedoeld is voor lunches en koffie en thee onderweg wordt goedgekeurd omdat het kosten zouden zijn die voldoen aan “het noodzakelijkheidscriterium”. Dergelijke kosten zijn echter “gewoon” gericht vrijgesteld. Het noodzakelijkheidscriterium geldt alleen voor apparatuur en gereedschap, telefoons, laptops, tablets, internet etc.

Let op! De standpunten van de Belastingdienst vormen nog geen echte heldere lijn. Meer informatie over kostenvergoedingen en alle andere aspecten zijn te vernemen op onze nieuwe cursus Werken met de werkkostenregeling 2015. In de workshops reageren wij ook op de standpunten van de Belastingdienst en het op 3 februari gehouden webinar. Ook besteden wij uiteraard uitgebreid aandacht aan het vormgeven van een kostenonderzoek. Kijk op www.bdo.nl/alp voor meer informatie en inschrijven.

1 februari 2015
De gebruikelijk loonregeling is veranderd.

Een tutorial.
Gebruikelijk loon 2015


25 januari 2015
Nieuwe tutorial: Wanneer is de DGA verzekerd
?
Hoe zit het eigenlijk met de SV-positie van de DGA? Daar is van alles mee aan de hand.
Bekijk de tutorial hieronder.

DE SV-positie van de DGA

 

22 januari 2015
Eerste Loonheffingen-nieuws: Belastingdienst worstelt met WKR

Een wat andere manier om het Loonheffingen-nieuws onder uw aandacht te brengen.
Het verhaal: De Belastingdienst heeft de zaakjes rond de WKR niet op orde. De kennis schiet regelmatig te kort.

Worsteling WKR

Werkkostenregeling Loonheffingen-nieuws aflevering 1. Klik op de afbeelding.

 

21 januari 2015
Werkkostenregeling.net WKR-films op Youtube
Op een rustig moment op een iets andere manier te weten komen wat de WKR inhoudt en welke stappen u moet nemen? Bekijk de filmpjes op Youtube.

8stappen

De WKR in 8 stappen

WKR: Het loonbegrip

Het loonbegrip onder de WKR

 

6 januari 2015
De verlate fiets en ander WKR-nieuws.
Bent u WKR-proof?
Vlak voor Nieuwjaar zijn er nog een paar wijzigingen / nieuwtjes bekend gemaakt. Op 30 december (!) keurde de Belastingdienst goed dat ook een fiets die na 31 december 2014 geleverd wordt nog onder de loonbelastingregels van 2014 kan vallen. Op dezelfde dag werden de wijzigingen in de Uitvoeringsregeling Loonbelasting bekend gemaakt. Ten opzichte van de eerder gepubliceerde concept-uitvoeringsregeling bevat de definitieve 2 nieuwe elementen: - De concern-regeling voor stichtingen en verenigingen is nader ingevuld: - De concern-regeling voor personeelsfeesten is opgenomen in de uitvoeringsregeling. Eerder maakten wij al ons wat zorgen omdat de goedkeuring voor personeelsfeesten (grofweg inhoudende dat zo’n feest ook op nihil kan worden gewaardeerd als de werknemer daar niet werkt maar de inhoudingsplichtige er wel ARBO-verplichtingen heeft) niet meer voorkwam in het Besluit Loonheffingen. Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen, van de Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen van 17 december 2014, nr. BLKB2014/1894M.

De werkkostenregeling zal de komende tijd nog wel gaan veranderen.

Wilt u helemaal op de hoogte blijven? Kijk dan op www.bdo.nl/alp voor het nieuwe aanbod aan cursussen in 2015. Wilt u zekerheid dat het allemaal goed gaat met de toepassing en de verwerking van de werkkostenregeling? Neem contact op met BDO Adviesgroep Loon- & Premieheffing voor de WKR-check 2015: alp@bdo.nl of bel 070 338 0722.


15-12-2014

2015: Nieuwe cursussen/workshops: Werken met de WKR 2015

Met ingang van januari 2015 verzorgt BDO totaal vernieuwde workshops over de WKR 2015. Uitgebreide informatie over de theorie en de praktijk. Het laatste nieuws en veel praktische tips! Zorg dat de WKR werkt: De nieuwe data staan als op www.bdo.nl/alp. Binnenkort staat daar nog veel meer informatie over de workshops 2015.

 

 

 

13-12-2014

Veranderingen in Belastingplan 2015 als gevolg van behandeling in Tweede Kamer

Hoe ziet het Belastingplan 2015 dat door de Tweede Kamer is aangenomen er nu precies uit?

Op veel sites (ook van advieskantoren en uitgevers) komen we achterhaalde informatie tegen.

Daarom hier een overzicht van de aanpassingen dat staatssecretaris Wiebes aan de Eerst Kamer zond.

 

 

13-12-2015

Twijfel over zuiverheid pensioenregeling? Voorleggen voor 1 januari 2015

Twijfelt u of de pensioenregeling voldoet aan de nieuwe regels vanaf 1 januari 2015?

Leg deze dan nog dit jaar voor aan de Belastingdienst.

Als de pensioenregeling vóór 1 januari 2015 wordt voorgelegd,

geldt tevens de wettelijke glijclausule van artikel 19c van de Wet op de loonbelasting 1964 voor

wijzigingen die in moeten gaan per 1 januari 2015. Deze glijclausule houdt in dat de

pensioenregeling kan worden ingevoerd en na afstemming met de inspecteur van de

Belastingdienst de pensioenregeling waar nodig met terugwerkende kracht kan worden aangepast.

Het voordeel van de wettelijke glijclausule is dat de regeling in de periode tussen invoering en

aanpassing met terugwerkende kracht niet als fiscaal onzuiver wordt aangemerkt. De glijclausule

geldt dus niet voor pensioenregelingen die na 1 januari 2015 zijn voorgelegd.

Dit en meer over de nieuwe pensioenregels valt te lezen in de antwoorden op Kamervragen van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en die van Financiën.

 

 

8-12-2014
Noodzakelijkheidscriterium 2015: eerste goedkeuringen binnen

Langzamerhand komen de eerste goedkeuringen binnen over wat volgens de Belastingdienst in 2015 onder het noodzakelijkheidscriterium valt. I-pads, telefoons, laptops. Bezoek de workshops De Werkostenregeling 2015 en kom alles te weten. Ook in 2015! Kijk op www.bdo.nl/alp voor alle informatie en inschrijven.


8-12-2014
Crisisheffing: Licht aan de horizon?

Na een aantal “negatieve” uitspraken van andere rechtbanken heeft de Rechtbank Noord-Holland een positieve uitspraak gedaan over de crisisheffing over 2012. De crisisheffing is een extra werkgeversheffing over lonen boven € 150.000 en gold voor de jaren 2012 en 2013. De crisisheffing werd voor het eerst genoemd in het Begrotingsakkoord 2013 dat op 26 april 2012 werd gesloten. Tegen deze heffing is massaal bezwaar aangetekend door werkgevers, met name omdat zij zich overvallen voelden door de nieuwe extra heffing. Rechtbank Noord-Holland heeft een werkgever die in februari 2012 een forse incidentele loonbetaling deed in het gelijk gesteld. De werkgever kon op dat moment onmogelijk voorzien dat hij (mede) door die loonbetaling geconfronteerd zou worden met een extra heffing. De heffing is daardoor volgens de rechtsbank in strijd met Europees Recht. Een lichtpuntje in de strijd met de Belastingdienst over de crisisheffing. De tijd moet leren of ook de hogere rechters dit oordeel volgen. En of de uitspraak ook verder reikt: bijvoorbeeld naar beloningen die weliswaar na 26 april 2012 zijn betaald maar (ver) daarvoor zijn toegezegd door werkgevers. Daarvoor geldt feitelijk hetzelfde.
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen met betrekking tot de crisisheffing en al het ander loongerelateerde nieuws? Abonneer u op de gratis BDO-nieuwsbrief (Loon- & Premieheffing). Kijk op www.bdo.nl en schrijf u in.

25-11-2014
Feestje of reisje in 2015? De personeelsvereniging is HOT

feest
De personeelsvereniging kan werkgevers die in 2015 (of later) een personeelsfeest of personeelsreis willen organiseren veel geld besparen. Het beslag op de vrije ruimte kan door het oprichten van een personeelsvereniging gehalveerd worden. Maar dan moet alles wel zorgvuldig geregeld worden. De zoektocht naar statuten van personeelsverenigingen op internet schijnt fors te zijn toegenomen. Maar daarmee is niet alles gedekt. Ook de afspraken die met de werknemers worden gemaakt, moeten goed vorm worden gegeven. Anders dreigt er alsnog een naheffing. Wat moet u wel en wat moet u vooral niet doen? Bezoek de nieuwe cursus De Werkkostenregeling 2015 en ontvang alle informatie die u nodig heeft.

25-11-2014
Buitenlandse sociale verzekeringspremies. Hoe zit dat ook al weer?

Iedere maand besteedt de Adviesgroep Loon- & Premieheffing van BDO aandacht aan een actueel thema in de Servicebrief Lonen. In december is het thema de buitenlandse sociale verzekeringen. Soms is de Servicebrief er ook in een andere taal dan het Nederlands. Maar natuurlijk atijd in het Nederlands. Interesse in deze gratis nieuwsvoorziening? Hier is de Engelstalige versie. Kijk eens op www.bdo.nl/alp voor al het gratis nieuws over loonheffingen.

25-11-2014
NPF vraagt om overgangsregeling “bedrijfsfiets”

Fietsen

Nationale Fietsen Projecten (NPF) vraagt aan de Belastingdienst een overgangsregeling voor het fietsplan. Reden daarvoor is dat een groot aantal fietsen niet meer dit jaar geleverd zou worden. Het genietingsmoment van de fiets ligt dan niet meer in 2014 en dat betekent dat de specifieke vrijstelling niet meer geldt. De fiets “valt dan in de werkkostenregeling”. De redenering klopt als de werkgever de fiets betaalt. Echter als de werknemer de fiets al betaalt en ook nog in 2014 een vergoeding krijgt van de werkgever loopt het wel goed. Het zou ook goed moeten gaan als de werkgever nog dit jaar de fiets namens de werknemer betaalt. Overigens kennen wij een winkelketen die nog voldoende fietsen op voorraad heeft. Een beetje cru.

 

23-11-2014
Beslissing over Beschikking geen loonheffingen in januari 2015

Bagel
De beslissing over het wetsvoorstel Beschikking Geen Loonheffingen valt pas in januari 2015. Dit wetsvoorstel, in de wandelgangen ook wel BaGeL genoemd, beoogt de huidige systematiek met betrekking tot de Verklaring Arbeidsrelatie te vervangen. Belangrijke veranderingen: de opdrachtgever moet controleren of de opdrachtnemers wel de juiste feiten en gegevens voorlegt en de opdrachtgever kan zich niet meer helemaal gevrijwaard voelen van naheffingen. Daarmee heeft de beschikking geen enkele waarde en is slechts holle lucht, net als een bagel dus. De opdrachtnemer gaat er ook fors op achteruit. De beschikking zegt helemaal niets over zijn status: pas bij het doen van aangifte inkomstenbelasting moet blijken of hij werknemer, resultaatgenieter dan wel ondernemer is. Ons advies aan de Tweede Kamer is het wetsvoorstel in de prullenbak te stoppen. Het houdt de mensen van de Belastingdienst die het systeem van de aanvraag moeten helpen bouwen alleen maar af van ander broodnodig werk.

 

 

 

 

 

 

 

Hier zijn we binnenkort ook te vinden.

© 2014 Werkkkostenregeling.net Contact Disclaimer