Werkkostenregeling.net

Regels en links


Op zoek naar informatie over de werkkostenregeling?
Hieronder wat handige links.


Historie en totstandkoming van de werkkostenregeling

Oorspronkelijke teksten totale parlementaire behandeling Fiscale vereenvoudigingswet 2010 (werkkostenregeling)


Wettekst en Memorie van Toelichting Belastingplan 2011 (verruiming werkkostenregeling)


Kamervragen en antwoorden Belastingplan 2011


Passages uit de (oorspronkelijke) parlementaire behandeling over "gebruikelijk"

Vragen en antwoorden WKR Belastingdienst 11-02-2011
(niet meer op de site van de Belastingdienst)

Rapport internetconsultatie Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2011

Copyright M.L. Kawka 2018