Werkkostenregeling.Net

Regels & Links

hart

 

Waar vind je nog meer info over de werkkostenregeling of andere loonheffingregels?

Waar vind je de brondocumenten?

Hier.

Alles weten over de WKR?
Kijk eens op www.bdo.nl/alp!

 

 

Regels en toelichtingen
Totale parlementaire behandeling 2010 in 1 document
Wettekst 2011 en artikelsgewijze toelichting
Van nader rapport tot de Eerste Kamer
(inclusief algemeen deel toelichting)
Overzicht behandeling vergoedingen en verstrekkingen v.a. 2011
Aangenomen motie (nog niet verwerkt in wetsvoorstel)
Wettekst zoals aangenomen door de Eerste Kamer
De concept Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 inclusief toelichting
De definitieve Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 inclusief toelichting (versie september 2010)
Rapportage internetconsultatie
Compilatie wijzigingen werkkostenregeling in de uitvoeringsregeling
Besluit loonheffingen en de werkkostenregeling 2011
Meest gestelde vragen en antwoorden (publicatie Belastingdienst juli 2011)
Tussenevaluatie werkkostenregelingFiscale Verzamelwet 2010
Memorie van Toelichting Fiscale Verzamelwet 2010
Nota van wijziging Fiscale Verzamelwet 2010
Nota naar aanleiding van het verslag Fiscale Verzamelwet 2010
Belastingplan 2011
Memorie van Toelichting Belastingplan 2011 (alleen werkkosten)
Verslag BP 2011
Nota naar aanleiding van het verslag BP 2011
Antwoorden op Kamervragen (4 november 2011)
Wetgevingsoverleg Tweede Kamer (1)
Wetgevingsoverleg Tweede Kamer (2)
Brief staatssecretaris nav wetgevingsoverleg (12-11-2010)
Website Belastingplan 2011
Besluit vergoedingen en verstrekkingen december 2011

Belastingplan 2012
Aanscherpingen 30%-regeling volgens Memorie van toelichtingNota naar aanleiding van verslag 30%-regelingConcept 30%-regeling met toelichting en beantwoording kamervragenBespreking 30%-regeling 07-11-2011
Alternatieven wetsvoorstel verscherping 30%-regeling

Belastingplan 2015
Belangrijkste passages behandeling Tweede Kamer
Concept aanpassingen Uitvoeringsregeling per 2015

Huidige regelgeving
Wet op de loonbelasting 1964
Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 met toelichting
Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 met toelichting

 


Hier zijn we binnenkort ook te vinden.
© 2014 Werkkkostenregeling.net Contact Disclaimer